ALL IN 2024

ALL-IN-Skupina-I-15.5.2024.2-2 ALL-IN-Skupina-II-15.5.2024.2

Pozdravljeni

Spodaj se nahajajo vse informacije glede ALL IN tekmovanja 2024

SEZNAM TEKMOVALCEV ALL IN 2024
Andrej Pučko
Benjamin Škrjanc
Boris Kocmur
Damijan Umek
Darko Dolinar
Darko Strupar
Domen Hribar
Franci Cevzar
Henry Bartol
Klemen Pestotnik
Marko Janko
Matej Lazar
Miha Kramberger
Milena Iglič
Nejc Keržan
Primož Habat
Roman Keržan
Roman Vilčnik
Sandi Ceglar
Sebastijan Lukman
Tim Cevzar
Tomo Konculič
Uroš Maksimovič
Željko Topolovec
Žiga Škrjanc

27.4.2024

Skupina I DOPOLDAN

Skupina II POPOLDAN

11.5.2024

Skupina I POPOLDAN

Skupina II DOPOLDAN

25.5.2024

!! Žreb je odločil !!

Skupina I POPOLDAN

Skupina II DOPOLDAN

Skupina I
Benjamin Škrjanc
Žiga Škrjanc
Boris Kocmur
Miha Kramberger
Damijan Umek
Željko Topolovec
Marko Janko
Sandi Ceglar
Nejc Keržan
Roman Keržan
Milena Iglič
Klemen Pestotnik

Skupina II
Sebastijan Lukman
Andrej Pučko
Franci Cevzar
Darko Strupar
Henry Bartol
Darko Dolinar
Primož Habat
Tim Cevzar
Roman Vilčnik
Tomo Konculič
Domen Hribar
Uroš Maksmimovič
Matej Lazar

POTEK IN IZVEDBA TEKMOVANJA:

 • Zbrane so bile predprijave. Prijava bo veljavna samo ob plačani startnini najkasneje ob izvedbenem sestanku. Zaradi načina izvedbe tekmovanja kasnejša prijava NI več možna.
 • Višina startnine na tekmovalca znaša 50,00 €. Startnino lahko založi tudi drug član v imenu tekmovalca.
 • Glede na večje število prijavljenih tekmovalcev, se tekmovalce z žrebom razdeli v dve (2) skupini (skupina I. in skupina II.). Žreb bo izveden na izvedbenem sestanku.
 • Obe skupini bosta v razpisanih terminih tekmovali na isti dan in sicer ena skupina dopoldan med 08.00 in 13.00 uro in ena skupina med 14.00 in 19.00 uro. Za prvi razpisan termin bo skupina za dopoldanski termin določena z žrebom na izvedbenem sestanku. Vsak naslednji razpisan termin skupini medsebojno zamenjata dnevni termin tekmovanja.
 • Tekmovanje je razdeljeno na dva (2) dela in sicer na PREDTEKMOVANJE in FINALE.    V vsakem delu se izvedejo tri (3) tekme.
 • Kot rezultat se beleži teža ujetih rib in končni rezultat za vsak del tekmovanja, je skupna teža treh (3) tekem.
 • V FINALE (3 tekme) se uvrsti najboljših sedem (7) tekmovalcev iz vsake skupine in pa osmo (8) uvrščeni tekmovalec, z večjo skupno težo iz skupine I. ali II.
 • V kolikor imajo tekmovalci v PREDTEKMOVANJU enako končno težo, se višje uvrsti tekmovalec, ki je na eni posamezni tekmi ujel oz. zbral večjo težo.
 • V kolikor imata osmo (8) uvrščena iz obeh skupin v predtekmovanju enako končno težo, se naprej uvrsti tekmovalec, ki je na eni posamezni tekmi ujel oz. zbral večjo težo.
 • Najboljših petnajst (15) tekmovalcev iz PREDTEKMOVANJA, tekmuje v FINALU (3 tekme). Teža ujetih rib iz predtekmovanja se NE prenaša v FINALE.
 • V kolikor imajo tekmovalci v FINALU enako končno težo, se višje uvrsti tekmovalec, ki je na eni posamezni tekmi ujel oz. zbral večjo težo.
 • Trasa je razdeljena na tri (3) sektorje (A, B in C).
 • Dolžina je omejena na sredino ribnika. Omejitev levo in desno, pa je stvar dogovora med tekmovalcema in pogojena na najbližjega sotekmovalca.
 • Tekmovalec v vsakem sklopu treh (3) tekem tekmuje v vsakem sektorju po enkrat (1).
 • Za vodji tekmovanja sta imenovana Benjamin Škrjanc in Sebastijan Lukman.

NAGRADE:

Najboljši tekmovalci bodo za končne uvrstitve FINALA tekmovanja prejeli denarne nagrade in sicer:

1. mesto………….170,00 €

2. mesto………….150,00 €

3. mesto………….100,00 €

4. mesto………….80,00 €,

5. mesto………….60,00 € in

6. mesto………….40,00 €

Nagradni sklad in višina nagrad je razpisana glede na število prijavljenih tekmovalcev iz predprijav. V kolikor bo dokončnih prijavah prišlo do spremembe števila tekmovalcev, se nagradni sklad sorazmerno zmanjša.

RAZPISANI TERMINI:

Predtekmovanje

 • 27.4.2024                   800 – 1300 in 1400 – 1900
 • 11.5.2023                     800 – 1300 in 1400 – 1900
 • 25.5.2023                   800 – 1300 in 1400 – 1900

Finalno tekmovanje

 • 1.9.2024                     800 – 1300
 • 21.9.2024                  800 – 1300
 • 5.10.2024                   800 – 1300

Zbor tekmovalcev je 1 uro pred pričetkom tekmovanja

SPLOŠNA PRAVILA TEKMOVANJA:

 • Tekmovalec si sam izbere tehniko ribolova in jo med tekmovanje lahko menja.
 • Na enkrat se lahko lovi samo z enim ribolovnim priborom.
 • Tekmovalec si lahko pri hranjenju pomaga z roko, fračo, skodelico za hranjene in pogojno s kobro. PVA v katerikoli obliki je dovoljen.
 • Hranjene z raketo ni dovoljeno!
 • Dodatno hranjenje se lahko izvaja med tekmovanjem. Pred tekmovanjem NI hranjenja.
 • Za ulov šteje samo pravilno ujet krap ali amur. Nepravilno ujeta riba se mora vrniti v ribnik!
 • Tekma poteka 5 ur.
 • Med seboj si pomagamo. V kolikor tekmovalec na sosednji pozicij potrebuje pomoč mu pomagamo. V času pomoči, lahko nadaljujemo z izvajanje ribolova in ulov je veljaven.
 • Tehta se na koncu tekmovanja, na ribolovni poziciji.
 • Ulov se shranjuje v primerni shranjevalki (minimalna dolžina vsaj 3m).
 • Neupoštevanje pravil tekmovanja in pravil društva RD Črni graben pomeni takojšno diskvalifikacijo iz tekmovanja.

Trasa:

DOBER PRIJEM!


Arhiv

2022
2023