FINALE ALL IN 2023

Spoštovani tekmovalci!

Spodaj so objavljeni končni rezultati tekmovanja ALL IN 2023.

ALL-IN-2023-FINALE-Google-Preglednice

POTEK IN IZVEDBA TEKMOVANJA:

 • Trasa je razdeljena na tri (3) sektorje (A, B in C).
 • Dolžina je omejena na sredino ribnika. Omejitev levo in desno, pa je stvar dogovora med tekmovalcema in pogojena na najbližjega sotekmovalca, paziti pa morate na omejitev sektorja (glej spodaj).
 • Tekmovalec v vsakem sklopu treh (3) tekem tekmuje v vsakem sektorju po enkrat (1).
 • Za prvo (1.) tekmo bo posamezni tekmovalec izžrebal sektor, kot tudi številko lovnega mesta v izžrebanem sektorju.
 • Za drugo (2.) in tretjo (3.) tekmo, pa se bo tekmovalec premaknil v naslednji sektor v smeri urinega kazalca glede na sektor predhodne tekme. ( A gre v B; B gre v C in C gre v A). 
 • Številko lovnega mesta za drugo (2.) in tretjo (3.) tekmo, pa bo posamezni tekmovalec žrebal neposredno pred posamezno tekmo.
 • Premik v sektorjih brez žreba bo izveden v izogib podvojitvi oz. ponovitvi sektorja za posameznega tekmovalca glede na preteklo tekmo.
 • Za vodji tekmovanja sta imenovana Benjamin Škrjanc in Sebastijan Lukman.

NAGRADE:

Najboljši tekmovalci bodo za končne uvrstitve FINALA tekmovanja prejeli denarne nagrade in sicer:

1. mesto………….170,00 €

2. mesto………….150,00 €

3. mesto………….100,00 €

4. mesto………….80,00 €,

5. mesto………….60,00 € in

6. mesto………….40,00 €

Nagradni sklad in višina nagrad je razpisana glede na število prijavljenih tekmovalcev iz predprijav. V kolikor bo dokončnih prijavah prišlo do spremembe števila tekmovalcev, se nagradni sklad sorazmerno zmanjša.

RAZPISANI TERMINI:

Finalno tekmovanje

 • 16.9.2023                     800 – 1300 in 1500 – 2000
 • 17.9.2023                   800 – 1300

Zbor tekmovalcev je 1 uro pred pričetkom tekmovanja

SPLOŠNA PRAVILA TEKMOVANJA:

 • Tekmovalec si sam izbere tehniko ribolova in jo med tekmovanje lahko menja.
 • Na enkrat se lahko lovi samo z enim ribolovnim priborom.
 • Tekmovalec si lahko pri hranjenju pomaga z roko, fračo, skodelico za hranjene in pogojno s kobro. PVA v katerikoli obliki je dovoljen.
 • Ribolov in hranjenje se izvaja iz mesta, ki je predhodno označen s strani organizatorja tekmovanja. Hoja levo/desno in polaganje ribolovnega sistema za grmovje ni dovoljeno. Vse je potrebno opraviti iz ribolovne pozicije (hranjenje, izmet vabe itd.)
 • Hranjene z raketo ni dovoljeno!
 • Dodatno hranjenje se lahko izvaja med tekmovanjem.
 • Pred tekmovanjem NI hranjenja.
 • Za ulov šteje samo pravilno ujet krap ali amur. Nepravilno ujeta riba se mora vrniti v ribnik!
 • Tekma poteka 5 ur.
 • Medsebojna pomoč med tekmovanjem ni dovoljena.
 • Tehta se na koncu tekmovanja, na ribolovni poziciji.
 • Ulov se shranjuje v primerni shranjevalki (minimalna dolžina vsaj 3m).
 • Neupoštevanje pravil tekmovanja in pravil društva RD Črni graben pomeni takojšno diskvalifikacijo iz tekmovanja. Diskvalifikacijo opravi vodja tekmovanja.

Trasa:

DOBER PRIJEM!


Arhiv:

Rezultati ALL IN 2022