ALL IN tekmovanje

Spoštovani tekmovalci!

Končalo se je predtekmovanje za ALL IN 2023. Spodaj se nahajajo rezultati predtekmovanja in pa tabela tekmovalec za FINALE ALL IN 2023.

Čestitek vsem uverščenim, ostalim pa več sreče prihodnjič.

Skupina-I-12.6.2023

Skupina-II-12.6.2023

SEZNAM TEKMOVALCEV ALL IN 2023
Tim Cevzar
Franci Cevzar
Benjamin Škrjanc
Primož Habat
Sandi Ceglar
Žiga Škrjanc
Andrej Pučko
Damijan Umek
Roman Keržan
Sebastijan Lukman
Nejc Keržan
Henry Bartol
Roman Vilčnik
Miha Kramberger
Darko Dolinar

Pozdravljeni

Spodaj se nahajajo vse informacije glede ALL IN tekmovanja 2023

27.4.2023

Skupina I DOPOLDAN

Skupina II POPOLDAN

6.5.2023

Skupina I POPOLDAN

Skupina II DOPOLDAN

10.6.2023

!! Žreb je odločil !!

Skupina I DOPOLDAN

Skupina II POPOLDAN

Skupina I
Benjamin Škrjanc
Darko Strupar
Matej Lazar
Franci Cevzar
Janez Križman
Žiga Škrjanc
Andrej Pučko
Tim Cevzar
Tomo Konculič
Sandi Ceglar
Primož Habat
Klemen Pestotnik

Skupina II
Sebastijan Lukman
Milena Iglič
Nejc Keržan
Miha Kramberger
Roman Vilčnik
Željko Topolovec
Damijan Umek
Henry Bartol
Robert Blazina
Roman Keržan
Darko Dolinar

POTEK IN IZVEDBA TEKMOVANJA:

 • Zbrane so bile predprijave. Prijava bo veljavna samo ob plačani startnini najkasneje ob izvedbenem sestanku  11.4.2023. Zaradi načina izvedbe tekmovanja kasnejša prijava NI več možna.
 • Višina startnine na tekmovalca znaša 40,00 €. Startnino lahko založi tudi drug član v imenu tekmovalca.
 • Glede na večje število prijavljenih tekmovalcev, se tekmovalce z žrebom razdeli v dve (2) skupini (skupina I. in skupina II.). Žreb bo izveden na izvedbenem sestanku.
 • Obe skupini bosta v razpisanih terminih tekmovali na isti dan in sicer ena skupina dopoldan med 08.00 in 13.00 uro in ena skupina med 15.00 in 20.00 uro. Za prvi razpisan termin bo skupina za dopoldanski termin določena z žrebom na izvedbenem sestanku. Vsak naslednji razpisan termin skupini medsebojno zamenjata dnevni termin tekmovanja.
 • Tekmovanje je razdeljeno na dva (2) dela in sicer na PREDTEKMOVANJE in FINALE.    V vsakem delu se izvedejo tri (3) tekme.
 • Kot rezultat se beleži teža ujetih rib in končni rezultat za vsak del tekmovanja, je skupna teža treh (3) tekem.
 • V FINALE (3 tekme) se uvrsti najboljših sedem (7) tekmovalcev iz vsake skupine in pa osmo (8) uvrščeni tekmovalec, z večjo skupno težo iz skupine I. ali II.
 • V kolikor imajo tekmovalci v PREDTEKMOVANJU enako končno težo, se višje uvrsti tekmovalec, ki je na eni posamezni tekmi ujel oz. zbral večjo težo.
 • V kolikor imata osmo (8) uvrščena iz obeh skupin v predtekmovanju enako končno težo, se naprej uvrsti tekmovalec, ki je na eni posamezni tekmi ujel oz. zbral večjo težo.
 • Najboljših petnajst (15) tekmovalcev iz PREDTEKMOVANJA, tekmuje v FINALU (3 tekme). Teža ujetih rib iz predtekmovanja se NE prenaša v FINALE.
 • V kolikor imajo tekmovalci v FINALU enako končno težo, se višje uvrsti tekmovalec, ki je na eni posamezni tekmi ujel oz. zbral večjo težo.
 • Trasa je razdeljena na tri (3) sektorje (A, B in C).
 • Dolžina je omejena na sredino ribnika. Omejitev levo in desno, pa je stvar dogovora med tekmovalcema in pogojena na najbližjega sotekmovalca.
 • Tekmovalec v vsakem sklopu treh (3) tekem tekmuje v vsakem sektorju po enkrat (1).
 • Za vodji tekmovanja sta imenovana Benjamin Škrjanc in Sebastijan Lukman.

NAGRADE:

Najboljši tekmovalci bodo za končne uvrstitve FINALA tekmovanja prejeli denarne nagrade in sicer:

1. mesto………….170,00 €

2. mesto………….150,00 €

3. mesto………….100,00 €

4. mesto………….80,00 €,

5. mesto………….60,00 € in

6. mesto………….40,00 €

Nagradni sklad in višina nagrad je razpisana glede na število prijavljenih tekmovalcev iz predprijav. V kolikor bo dokončnih prijavah prišlo do spremembe števila tekmovalcev, se nagradni sklad sorazmerno zmanjša.

RAZPISANI TERMINI:

Predtekmovanje

 • 27.4.2023                   800 – 1300 in 1500 – 2000
 • 6.5.2023                     800 – 1300 in 1500 – 2000
 • 10.6.2023                   800 – 1300 in 1500 – 2000

Finalno tekmovanje

 • 2.9.2023                     800 – 1300
 • 23.9.2023                   800 – 1300
 • 30.9.2023                   800 – 1300

Zbor tekmovalcev je 1 uro pred pričetkom tekmovanja

SPLOŠNA PRAVILA TEKMOVANJA:

 • Tekmovalec si sam izbere tehniko ribolova in jo med tekmovanje lahko menja.
 • Na enkrat se lahko lovi samo z enim ribolovnim priborom.
 • Tekmovalec si lahko pri hranjenju pomaga z roko, fračo, skodelico za hranjene in pogojno s kobro. PVA v katerikoli obliki je dovoljen.
 • Hranjene z raketo ni dovoljeno!
 • Dodatno hranjenje se lahko izvaja med tekmovanjem. Pred tekmovanjem NI hranjenja.
 • Za ulov šteje samo pravilno ujet krap ali amur. Nepravilno ujeta riba se mora vrniti v ribnik!
 • Tekma poteka 5 ur.
 • Med seboj si pomagamo. V kolikor tekmovalec na sosednji pozicij potrebuje pomoč mu pomagamo. V času pomoči, lahko nadaljujemo z izvajanje ribolova in ulov je veljaven.
 • Tehta se na koncu tekmovanja, na ribolovni poziciji.
 • Ulov se shranjuje v primerni shranjevalki (minimalna dolžina vsaj 3m).
 • Neupoštevanje pravil tekmovanja in pravil društva RD Črni graben pomeni takojšno diskvalifikacijo iz tekmovanja.

Trasa:

DOBER PRIJEM!


Arhiv ALL IN

2022