Pravila

PRAVILA IZVAJANJA RIBOLOVA

 1. Dovolilnica je veljavna od 1.1. do 31.12. tekočega leta, oziroma do izdaje novih ribolovnih dovolilnic.
 2. Na dovolilnico se mora vpisati datum ribolova pred pričetkom izvajanja le tega. Kasnejši vpis datuma velja kot nepravilnost.
 3. Ribolov se izvaja od zore do mraka (dnevna karta) in od mraka do zore (nočna karta). Nočni ribolov se lahko izvaja le na ribniku Prevoje 3 (Nackov ribnik, ujemi spusti). Izvajanje nočnega ribolova je potrebno najaviti vodji čuvajske službe, do 19.00 ure.
 1. Prevojski revirji so označeni od 1-4 v smeri toka vode (1. Tončev – lovski do 4. Španov bajer)
 2. Da član izvaja ribolov velja, kadar ima raztegnjeno palico v področju ribnika.
 3. Prinašanje in prenašanje rib iz ribnika v ribnik ni dovoljeno.
 4. Na vseh ribnikih je prepovedan ribolov s pleteno vrvico, kot glavno ribolovno vrvico (ne velja pri ribolovu roparic).
 5. V tekočem letu je dovoljen vpis maksimalno petih (5) gostov.
 6. V dovolilnico se vpisujejo samo dejansko ujete ribe, ki se uplenijo in ne ujete ribe po sistemu ujemi – spusti.
 7. Na koncu ribiške sezone, se za vsak bajer posebej naredi popis rekapitulacije uplenjenih rib.
 8. Vsak član, kateri je prejel ribolovno dovolilnico za tekoče leto, mora le to vrniti na koncu leta UO RD (upravnemu odboru ribiškega društva), tudi če v njej ni vpisov, ker ni več veljavna.
 9. Uplen ribe: na leto lahko član upleni do 5 krapov, teže do maksimalno 3 kg, katera mora čimhitreje in na najbolj human način usmrtiti. Odnašanje žive ribe ni dovoljeno.
 10. Uporaba blazine je na vseh ribnikih zaželjena, na Nackovem ribniku (Prevoje 3) pa je obvezna.
 11. Na celotnem ribolovnem revirju, je obvezna uporaba trnka brez zalusti. Izjema so družabna srečanja z ribolovom, kjer je zalust dovoljena.
 12. Shranjevanje ulova je PREPOVEDANO v kakeršni koli obliki. Izjema so družabna srečanja z ribolovom, kjer je dovoljeno shranjevanje ulova v shranjevalki (čuvarici) minimalne dolžine 3m.

Mladinci

Poleg vseh zgoraj naštetih splošnih pravil, za mladince veljajo še dodatna pravila:

 1. Ribolov se lahko izvaja le ob spremstvu starša ali skrbnika, ki pa mora biti prav tako član RD Črni graben.
 2. V ribolovno karto ni dovoljeno vpisati gosta.
 3. Prepovedan je uplen katerekoli vrste ribe.

Članice

Poleg vseh zgoraj naštetih splošnih pravil, za članice veljajo še dodatna pravila:

 1. V ribolovno karto ni dovoljeno vpisati gosta.
 2. Prepovedan je uplen katerekoli vrste ribe.

Simpatizerji društva/člani brez ribolovnih dovolilnic

 1. Prepovedano izvajanje ribolova.
 2. Udeležba, na društvenih tekmah RD Črni graben, ni možna.
 3. Drugo (2.) pravilo, pri članicah in mladincih ne velja.

Ribolov roparic

Poleg vseh zgoraj naštetih splošnih pravil, pri ribolovu roparic veljajo še dodatna pravila:

 1. Dovoljen je samo en ribolovni pribor.
 2. Prepovedana je uporaba žive vabe.
 3. Dovoljen je uplen ene ribe, z dovoljeno ribolovno mero.
 4. Ribolov roparic je dovoljen od zore do mraka.
 5. Pri vpisu datuma, se pred datum vpiše črka R (roparice).

Nočni ribolov

Poleg vseh zgoraj naštetih splošnih pravil, pri nočnem ribolovu veljajo še dodatna pravila.

 1. Izvajanje nočnega ribolova, je potrebno najaviti vodji čuvajske službe, do 19.00 ure. Vodja čuvajske službe je g. Roman Keržan (031 687 526)
 2. Mladinci lahko izvajajo nočni ribolov samo v spremstvu starša ali skrbnika, ki pa mora biti prav tako član RD Črni graben.
 3. Nočni ribolov se izvaja od mraka do zore.
 4. Pri vpisu datuma, se pred datum vpiše črka N (nočni ribolov).

Delovne ure

 1. Prenos delovnih ur iz člana na člana NI možno. (izjema velja samo pri družabnih srečanjih).
 2. Na družabnem srečanju (tekmovanju), lahko delovne ure namesto člana društva, opravi oseba, ki ni član društva. Delovne ure se zapišejo članu, namesto katerega je oseba opravila delo. Za delovne akcije, ta izjema ne velja.
 3. Član društva, mora v tekočem letu opraviti 20 delovnih ur. Velja za člane od 18-60 leta starosti.
 4. Višek ur, se ne prenaša.
 5. Neopravljene delovne ure je potrebno plačati. (1 ura=5€).

Družabna srečanja z ribolovom

 1. Ribolov se izvaja na lastno odgovornost posameznika.
 2. Mladinci, do 15 leta, lahko lovijo v spremstvu starša ali skrbnika.  Mladincu se lahko pomaga pri zajemanju, odpenjanju in tehtanju ribe.  Dovoljena je tudi druga pomoč, v kolikor se sklepa, da opravila ne more opraviti sam.
 3. Pred vsakim srečanjem se članom pošlje terminski plan srečanja, ki je objavljen tudi na spletni strani po zavihkom: Za člane – Tekmovanja.
 4. Ribolov na srečanjih se izvaja z ribolovno tehniko BELIČARJENJE (lov na plovec)
 5. Prepovedana je uporaba plovca s hranilnikom, hranilnika,  stiskanja hrane na svinec ali prekomerna obtežitev plovca.
 6. Za vabo je prepovedana skorja kruha, kakor tudi način hranjenja, da kruh plava po vodni površini.
 7. Prepovedana je uporaba lasa za montažo gumic, štoperjev ali katerihkoli drugih pripomočkov za fiksiranje vabe poleg trnka.
 8. Hrani se iz ribolovne pozicije, z roko ali fračo.
 9. Pri ribolovu s štek palico ali polagalko je prepovedana  uporaba skodelic za hranjenje.
 10. Za hranjenje rib je prepovedana uporaba kobre, rakete, PVA-ja in vseh ostalih pripomočkov.
 11. Lovi se z eno palico, na kateri je samo en trnek enojček (zalust je dovoljena). Ribolovne palice, se lahko med tekmovanjem menja, ampak nikoli se ne lovi z več palicami na enkrat.
 12. Če se med tekmo zapusti ribolovno mesto, je potrebno ribolovni sistem vzeti iz vode.
 13. Obvezna je uporaba podmetalke, stikalca ali klešč, za odpenjanje rib.
 14. Prepovedano je trganje rib s trnka.
 15. Vse ujete ribe, se med tekmovanjem, shranjuje v mreži (shranjevalki), minimalne dolžine 3m.
 16. Po končanem tekmovanju, se s strani organizatorja opravi tehtanje.
 17. Udeleženca srečanja z ribolovom, ki ne upošteva pravil srečanja, vodja srečanja odstrani iz srečanja.
 18. V času, ko je na ribniku organizirano druženje z ribolovom, članskega ribolova ni.
 19. Organizator tekmovanja je Upravni odbor RD Črni graben.

RIBOLOVNI REŽIMI NA REVIRJU

Zaboršt – Tončev ribnik

Ribolovni režim: Ujemi in odnesi

Vrste ribolova: talni ribolov, beličarjenje, vijačenje, muharjenje

Vrste rib: Krap

OBVEZNA OPREMA

 • 1 ribolovni pribor
 • podmetalka
 • blazina (priporočljiva)
 • antiseptik

Prevoje 2 – Bankožev ribnik

!! RIBOLOV NI DOVOLJEN !!


Prevoje 3 – Nackov ribnik

Ribolovni režim: Ujemi in spusti

Vrste ribolova: talni ribolov, beličarjenje, vijačenje, muharjenje

Vrste rib: Krap, Klen, Linj, Ostriž, Ščuka

OBVEZNA OPREMA

 • 2 ribolovna pribora
 • podmetalka (100cm)
 • antiseptik
 • obvezna blazina ali banja za odpenjanje rib

Prevoje 4 – Španov ribnik

Ribolovni režim: Ujemi in odnesi

Vrste ribolova: talni ribolov, beličarjenje, vijačenje, muharjenje

Vrste rib: Krap, Klen, Linj, Ostriž, Ščuka

OBVEZNA OPREMA

 • 1 ribolovni pribor
 • podmetalka
 • antiseptik
 • zaželjena blazina ali banja za odpenjanje rib