Pravila ribolova

Navodila za izvajanje ribolova na vseh revirjih

 1. Dovolilnica je veljavna od 1.1. do 31.12. tekočega leta.
 2. Na dovolilnico se mora vpisati datum ribolova pred pričetkom izvajanja le tega. Kasnejši vpis datuma velja kot nepravilnost.
 3. Ribolov se izvaja od zore do mraka (dnevna karta) in od mraka do zore (nočna karta). Nočni ribolov se lahko izvaja le na ribniku Prevoje 3 (Nackov ribnik).
 4. Prevojski revirji so označeni od 1-4 v smeri toka vode (1. Tončev – lovski do 4. Španov bajer)
 5. Da član izvaja ribolov velja, kadar ima raztegnjeno palico v področju bajerja.
 6. Prinašanje in prenašanje rib iz ribnika v ribnik ni dovoljeno.
 7. Na vseh ribnikih je prepovedan ribolov s pleteno vrvico, kot glavno ribolovno vrvico (ne velja pri ribolovu roparic).
 8. V tekočem letu je dovoljen vpis maksimalno petih (5) gostov.
 9. V dovolilnico se vpisujejo samo dejansko ujete ribe, ki se uplenijo in ne ujete ribe po sistemu ujemi – spusti.
 10. Na koncu ribiške sezone, se za vsak bajer posebej naredi popis rekapitulacije uplenjenih rib.
 11. Vsak član, kateri je prejel ribolovno dovolilnico za tekoče leto, mora le to vrniti na koncu leta UO RD (upravnemu odboru ribiškega društva), tudi če v njej ni vpisov, ker ni več veljavna.

Mladinci

Poleg vseh zgoraj naštetih splošnih pravil, za mladince veljajo še dodatna pravila.

 1. Ribolov se lahko izvaja le ob spremstvu starša ali skrbnika, ki pa mora biti prav tako član RD Črni graben.
 2. V ribolovno karto ni dovoljeno vpisati gosta.
 3. Prepovedan je uplen katerekoli vrste ribe.

Članice

Poleg vseh zgoraj naštetih splošnih pravil, za članice veljajo še dodatna pravila.

 1. V ribolovno karto ni dovoljeno vpisati gosta.
 2. Prepovedan je uplen katerekoli vrste ribe.

Simpatizerji društva/člani brez ribolovnih dovolilnic

 1. Prepovedano izvajanje ribolova.
 2. Udeležba, na društvenih tekmah RD Črni graben, ni možna.
 3. Drugo (2.) pravilo, pri članicah in mladincih ne velja.

Ribolov roparic

Poleg vseh zgoraj naštetih splošnih pravil, pri ribolovu roparic veljajo še dodatna pravila.

 1. Dovoljen je samo en ribolovni pribor.
 2. Prepovedana je uporaba žive vabe.
 3. Dovoljen je uplen ene ribe, z dovoljeno ribolovno mero.
 4. Ribolov roparic je dovoljen od zore do mraka.
 5. Pri vpisu datuma, se pred datum vpiše črka R (roparice).

Nočni ribolov

Poleg vseh zgoraj naštetih splošnih pravil, pri nočnem ribolovu veljajo še dodatna pravila.

 1. Nočni ribolov lahko izvajata minimalno dva (2) polnoletna člana ribiškega društva.
 2. Mladinci lahko izvajajo nočni ribolov samo v spremstvu starša ali skrbnika, ki pa mora biti prav tako član RD Črni graben.
 3. Nočni ribolov se izvaja od mraka do zore.
 4. Pri vpisu datuma, se pred datum vpiše črka N (nočni ribolov).

Ostala pravila, ki veljajo za članice in člane RD Črni graben