Prevoje 2 – Bankožev ribnik

!! RIBOLOV NI DOVOLJEN !!

Ribolovno območje:

Ribolov ni dovoljen.