Seznam delovnih ur v letu 2023

Pozdravljeni!

Spodaj sta objavljena dva seznama.

Na prvem seznamu so objavljene delovne ure člana, ki jih je opravil v letu 2023. Zabeležen je dogodek in število priznanih ur. Zaradi večjega števila vpisanih dogodkov je seznam v manjšem fontu, ker drugače zaradi preglednosti ne gre. Svetujem Vam, da si seznam prenesete na računalnik ali telefon in si podrobenje ogledate željeni podatek.

Na drugem seznamu je zabeleženo, ali je član opravil delovne ure ali ne. V kolikor član ni opravil potrebnih delovnih ur (20), jih je potrebno plačati ob podaljšanju članarine za leto 2024 . Vsaka neopravljena delovna ura 5 EUR. Vpisane so tudi določene opombe. Opombe so razložene v nadaljevanju.

Seznam-opravljenih-delovnih-ur-2023

Seznam-clanov-ure

Upravni odbor, se je na sestanku odločil in sklepčno potrdil, da se določenim članom opraviči delovne ure za leto 2023. Spodaj pošiljam obrazložitev upravnega odbora.

  • V preteklem letu poplave niso prizanele tudi nekaterim našim članom, zato se jim opraviči delovne ure. Opravičeni so: Aleksander Križman, Benjamin Škrjanc, Jože Hočevar, Jure Križman, Luka Kaker, Milan Zobavnik, Tomaž Dermastja, Tone Kosec in Željko Topolovec.
  • Za uspešno izpeljavo družabnih srečanj z ribolovom je potrebne kar nekaj logistike. Priprava druženja, dovoz in odvoz miz in klopi, ter vsega kar sodi poleg. Opravičena sta: Lukman Sebastijan in Pestotnik Klemen.
  • V preteklem letu je društvo prejelo tudi dve donaciji, za katere se iskreno zahvaljujemo. Opravičena sta: Duronjič Boštjan in Omahna Janez ml.
  • Da smo obveščeni o vseh tekočih zadevah je potrebno skrbeti za spletno in facebook stran društva. Sem spada tudi priprava in objava rezultatov itd. Opravičena sta: Kramberger Miha (gostovanje spletne strani) in Benjamin Škrjanc (administracija spletne in FB strani).

Ostale obrazložitve in opombe:

  • Do opravljanja delovnih ur, so opravičeni člani starejši od 60 let. Član je do tega opravičen, v kolikor je ob plačilu članarine, že imel dopolnjenih 60 let.
  • V kolikor član, iz kateregakoli razloga pavzira, je ob ponovni včlanitvi v društvo dolžan poravnati vse obveznosti. Poravnati je potrebno vse obveznosti, ki so nastale v času, ko je bil aktiven član.

Za vsa dodatna vprašanja ali obrazložitev, me lahko kontaktirate.

Benjamin Škrjanc