Splošna pravila RD Črni graben

Delovne ure

 1. Prenos delovnih ur iz člana na člana NI možno. (Izjema velja samo pri družabnih srečanjih, tekmah).
 2. Na družabnem srečanju (tekmovanju), lahko delovne ure namesto člana društva, opravi oseba, ki ni
  član društva. Delovne ure se zapišejo članu, namesto katerega je oseba opravila delo. Za
  delovne akcije, ta izjema ne velja.
 3. Član društva, mora v tekočem letu opraviti 20 delovnih ur. Velja za člane od 18-60 leta starosti.
 4. Višek ur, se ne preneša.
 5. Neopravljene delovne ure je potrebno plačati. 1 ura=5€.

Družabna srečanja z ribolovom

 1. V času, ko je na ribniku organizirano druženje z ribolovom, članskega ribolova ni.
 2. Organizator tekmovanja je Upravni odbor RD Črni graben.